Ju Yong KIM

김주용0706.jpg

김주용

Participated in 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012

Jueun Restaurant Manager <레스토랑 주은 메니저>

한국국가대표소믈리에경기대회, 2021 국가대표부문 우승 – KISA(한국국제소믈리에협회)